Thông tin thanh toán

Ngân hàng Á Châu – Chủ tài khoản: Mai Hồng Giang – Số tài khoản 24686668 – Chi nhánh Hà Nội.